Ga naar de inhoud

19/10/2020 - Plenaire

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 19 oktober 2020 zijn maandelijkse plenaire vergadering online via Microsoft Teams.

De plenaire vergadering van oktober was o.a. gewijd aan de volgende punten:

  • de opvolging van de gezondheids- en sociale crisis wegens COVID-19
  • analyse van de nota van de formateurs en van de nieuwe regering De Croo I
  • de presentatie van mevrouw Evelyne Maes, lid van de raad van bestuur van het nieuwe Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens

De vertegenwoordigster van de DG Personen met een handicap gaf een overzicht van de stand van zaken van de dossierbehandeling en het wegwerken van de wachttijden.

Het secretariaat van de NHRPH heeft de formateursnota van de regering De Croo geanalyseerd. Er is een groot aantal aandachtspunten rond handicap besproken. De NHRPH bereidt een zo volledig mogelijk advies voor.

De bestuurders van het nieuwe Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens zijn benoemd. De NHRPH verwelkomde een lid van de Raad van Bestuur, mevrouw Evelyne Maes. Zij presenteerde de opdracht en de taken van het Instituut.

Minister Karine Lalieux, belast met Personen met een beperking, was op deze vergadering ook vertegenwoordigd in de persoon van mevrouw Annabel Vanroose.

 

Contact: