Ga naar de inhoud

19/09/2022 - Plenaire vergadering

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 19 september 2022 zijn maandelijkse plenaire vergadering.

De NHRPH verwelkomde mevrouw Lieve Van den Bossche als lid van de NHRPH. Zij vervangt mevrouw Charlotte Poulussen van wie ze het mandaat overneemt.

De afgevaardigde van de DG Personen met een handicap (DG HAN) bracht een stand van zaken van het dossierbeheer. Tijdens de zomer is een deel van de voorraad dossiers weggewerkt.

De afgevaardigde van het Kabinet van mevrouw Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris bracht een stand van zaken over volgende dossiers:

  • Tria, het nieuwe programma (in voorbereiding) van GH HAN voor de dossierbehandeling
  • Het Federale Actieplan Handicap
  • Het inzetten van scan cars bij parkeercontroles en de impact op personen met een handicap

De plenaire vergadering keurde het jaarverslag 2021 van de NHRPH goed en bracht twee adviezen uit:

  • Advies nr. 2022/24 over het nieuwe openbaredienstcontract van de NMBS en het nieuwe performantiecontract van Infrabel, op initiatief van de NHRPH
  • Advies nr. 2022/25 over het voorontwerp van wet betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor vervoersdiensten, ter omzetting van de Europese richtlijn 2019/882 van 17 april 2019, op vraag van de heer Georges Gilkinet, Vice-eersteminister en Minister van Mobiliteit

Na vertaling worden de nieuwe adviezen gepubliceerd op de website van de NHRPH.

 

Contact: