Ga naar de inhoud

19/04/2021 - Plenaire

Op 19 april 2021 hield de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) zijn maandelijkse plenaire vergadering.

De contactpersoon van de DG Personen met een handicap (DG HAN) presenteerde de cijfers over de behandeling van dossiers voor tegemoetkomingen voor personen met een handicap. Het aantal dossiers in behandeling blijft stabiel. Een data analyst is onlangs aan de slag gegaan bij DG HAN. Die moet de NHRPH een nauwkeurige analyse van het dossierbeheer verschaffen.

De NHPRH wacht op duidelijke antwoorden over het aantal dossiers met een aanzienlijke behandelingsachterstand. De NHRPH had graag nadere informatie gekregen over het aantal dossiers volgens het type van aanvraag, zeker nu met de hervormingen inzake de “prijs van de liefde" en “IVT/IT vanaf 18 jaar”. Bovendien ontvangt DG HAN nog steeds veel aanvragen voor tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden (THAB), ook al ligt die bevoegdheid sinds 1 januari 2021 bij de deelstaten. Om de afhandeling te vergemakkelijken, stuurt DG HAN die aanvragen rechtstreeks door naar de bevoegde deelstaten en niet terug naar de aanvragers.  

De plenaire vergadering heeft een nota met aanbevelingen goedgekeurd die zij graag opgenomen zou zien in het federale actieplan voor personen met een handicap van Minister Karine Lalieux. Deze nota is inmiddels aan de Minister bezorgd.

De NHRPH heeft het ontwerp van advies 2021-13 over een ontwerp van kaart of bord goedgekeurd waarmee voertuigen voor gemeenschappelijk vervoer van personen met een handicap gebruik kunnen maken van het rijvak dat voorbehouden is voor bussen.

De NHRPH heeft ook een ontwerp van advies aangenomen over een voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde dit aan te vullen met het recht op mobiliteit. Dit advies zal binnenkort worden gepubliceerd.

Het bureau van de NHPRH heeft op 12 april via videoconferentie een ontmoeting gehad met de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de heer Frank Vandenbroucke. De gedachtewisseling was zeer interessant en de Minister beloofde de vragen over verschillende dossiers van de NHRPH zeer snel te beantwoorden.

Verder heeft het bureau van de NHRPH op 13 april een ontmoeting gehad met Febelfin en de 4 grote banken van het land om belangrijke kwesties te bespreken rond de toegankelijkheid van bankdiensten voor personen met een handicap.

Ten slotte sprak de plenaire vergadering over het toekomstige openbaredienstcontract van de NMBS en de eisen van de NHRPH.

 

Contact: