Ga naar de inhoud

19/02/2024 - Plenaire vergadering

Op 19 februari 2024 hield de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) zijn maandelijkse plenaire vergadering. Deze vond online plaats.

Mevrouw Julie Clement, Directeur-generaal van de DG Personen met een handicap (DG HAN), gaf toelichting bij de cijfers over de telefonische bereikbaarheid van de dienst en besprak de lopende projecten TRIA en ExcelHan.  

De NHRPH werkt aan een aantal adviezen:

  • Een advies met betrekking tot de fiscale vrijstelling van de zitpenningen voor personen met een handicap die zetelen in een adviesraad;
  • Een advies aangaande de verminderde openingsuren van de stationsloketten bij de NMBS;
  • Een advies over de voorgestelde procedure voor de parkeerregistratie van houders van de parkeerkaart voor personen met een handicap in het kader van de parkeercontrole door scan cars.

Na goedkeuring en vertaling zullen deze adviezen op de website van de NHRPH worden gepubliceerd.

De plenaire vergadering besloot ook om een persbericht op te stellen over de toegankelijkheid van de nieuwe M7-rijtuigen van de NMBS als reactie op artikels die spraken over 100% toegankelijke rijtuigen:  De M7-rijtuigen van de NMBS: Een grote stap vooruit, maar nog niet voor iedereen 100% autonoom toegankelijk.

 

Contact: