Ga naar de inhoud

18/12/2023 - Plenaire vergadering

Op 18 december 2023 hield de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) zijn maandelijkse plenaire vergadering. Deze vond online plaats.

De NHRPH mocht mevrouw Karine Lalieux, Minister van Pensioenen en Sociale Integratie, belast met Personen met een Handicap, Armoedebestrijding en Beliris, verwelkomen op de plenaire vergadering. Zij gaf er toelichting bij haar beleidsnota van 27 oktober 2023.

Een medewerker van DG Personen met een handicap (DG HAN), stelde de stand van zaken voor van het project ‘toegankelijkheid van de regionale centra’.

De heer Guido Slangen, medewerker van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen, lichtte het nieuwe systeem van digitale parkeerrechten voor personen met een handicap toe dat momenteel in ontwikkeling is. Dit systeem moet een antwoord bieden op de problemen die personen met een handicap ervaren bij parkeercontroles door scan cars: ze worden vaak onterecht beboet omdat de scan cars enkel de nummerplaat en niet de parkeerkaart voor personen met een handicap registreren. Het nieuwe systeem zou in het najaar van 2024 moeten beschikbaar zijn voor steden en gemeenten en de gebruikers. Tegen eind januari zal een oproep vanuit de Interministeriële conferentie Handicap (IMC) verstuurd worden naar de steden en de gemeenten die de scan cars gebruiken met de vraag om mee te stappen in het systeem.

De NHRPH maakt zich nog steeds zorgen over de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van het registratieproces bij het parkeren. De procedure moet worden verduidelijkt, in het bijzonder voor personen die niet over een eigen voertuig beschikken.

 

Contact: