Ga naar de inhoud

18/10/2021 - Plenaire

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 18 oktober 2021 zijn maandelijkse plenaire vergadering.

De voorzitter van de FOD Sociale Zekerheid, Peter Samyn, en de business manager van "TRIA" (opvolger van het informaticaprogramma "TETRA"), het informaticaproject voor het beheer van de aanvragen om tegemoetkomingen en erkenning (wet van 27 februari 1987 en afgeleide rechten) stelden de stand van zaken voor van de uitvoeringsprocedures van het project. De NHRPH is lid van het stuurcomité van het project en wil de garantie dat geen enkele gerechtigde negatieve gevolgen zal ondervinden van de toekomstige migratie. De NHRPH bereidt een advies voor.

De vertegenwoordigers van de DG Personen met een handicap lichtten de evolutie van de achterstand in de dossierbehandeling toe. De NHRPH zal de directeur-generaal eraan herinneren dat een terugkeer naar een correct en efficiënt beheer van de dossiers noodzakelijk is.

De plenaire vergadering besprak ook volgende ontwerpen van advies en keurde ze goed:

  • Advies 2021/27 over de toekomstige belastinghervorming van de Minister van Financiën, de heer Vincent Van Peteghem;
  • Advies 2021/34 over het federaal armoedeplan 2021-2024.

De adviezen zullen worden vertaald en gepubliceerd op de website.

Ook werd een ontwerp van advies over een interministeriële conferentie (IMC) over handicap besproken en van commentaar voorzien. De bijgewerkte versie zal elektronisch worden goedgekeurd.

Het activiteitenverslag van de NHRPH voor het jaar 2020 werd gepresenteerd. De publicatie is gepland voor eind 2021.

 

Contact: