Ga naar de inhoud

18/05/2020 - Lage-emissiezones (LEZ): vrijstelling voor nieuwe categorieën van personen met een handicap in Brussel. Een eerste noodzakelijke stap!

Tot nu toe konden slechts enkele voertuigcategorieën voor personen met een handicap een vrijstelling krijgen: "voertuigen die specifiek zijn aangepast voor het vervoer van personen met een handicap en waarvan de nummerplaathouder, of een persoon die op hetzelfde adres als deze laatste is gedomicilieerd, houder is van de parkeerkaart voor personen met een handicap", alsook "voertuigen die zijn uitgerust met een geïntegreerd systeem voor het instappen van een persoon in een rolstoel (lift, oprijplaat...)."

De NHRPH betwistte in zijn advies 2020-04 de zeer restrictieve reikwijdte van deze bepaling met het argument dat de afwijkingen automatisch worden toegekend op basis van erkenning door de federale overheid en niet op basis van de kenmerken van het voertuig.

Sinds 1 april wordt elke houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap die ook van een verhoogde tegemoetkoming voor geneeskundige verzorging profiteert, niet beschouwd als in strijd met de LEZ-reglementering.

De NHRPH is verheugd over deze eerste belangrijke stap voorwaarts. De NHRPH handhaaft echter zijn fundamentele eis om al het openbaar vervoer in Brussel toegankelijk te maken, opdat personen met een handicap zich ook volledig autonoom kunnen verplaatsen op de manier die zij wensen en waarbij ze kunnen deelnemen aan de collectieve inspanning voor een beter leefmilieu.

Lees de artikelen: