Ga naar de inhoud

18/03/2024 - Plenaire vergadering

Op 18 maart 2024 hield de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) zijn maandelijkse plenaire vergadering. Deze vond plaats in de Finance Tower.

Mevrouw Julie Clement, Directeur-generaal van de DG Personen met een handicap (DG HAN), gaf toelichting bij de cijfers over de telefonische bereikbaarheid van de dienst en besprak de lopende projecten Tria en ExcelHan.  

De leden hebben ook gedebatteerd over de mogelijkheid van de vrederechter om personen onder bewind hun stemrecht af te nemen. De NHRPH vindt dat dit niet mogelijk zou mogen zijn.

Een ander debat betrof de niet-terugbetaling van logopedie bij kinderen met een IQ onder een bepaalde grens.

De NHRPH werkt ook aan een aantal adviezen:

  • Een advies over de verminderde openingsuren van de stationsloketten bij de NMBS;
  • Een advies over de voorgestelde procedure voor de parkeerregistratie van houders van de parkeerkaart voor personen met een handicap in het kader van de parkeercontrole door scan cars.
  • Een advies over de aanpassing van het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaart voor mensen met een handicap
  • Een advies over het Federale Actieplan Handicap

Na goedkeuring en vertaling zullen deze adviezen op de website van de NHRPH worden gepubliceerd.

 

Contact: