Ga naar de inhoud

18/01/2021 - Plenaire

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 18 januari 2021 zijn maandelijkse plenaire vergadering.

De contactpersoon van de DG Personen met een handicap (DG HAN) kwam de cijfers van de dossierbehandeling voorstellen.

De NHRPH is ongerust. De hoeveelheid te behandelen dossiers is nu al vrij hoog en dreigt nog ernstig toe te nemen. Volgende factoren zorgen kunnen de voorraad nog te behandelen dossiers doen groeien:

  • In december was er zoals elk jaar een toename van het aantal herzieningen.
  • De verlaging van de minimumleeftijd voor de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en integratietegemoetkoming (IT) zullen ook voor meer aanvragen zorgen.
  • Het afschaffen van de “prijs van de liefde” en de hervorming van de “prijs van de arbeid” zullen meer aanvragen en herzieningen met zich meebrengen.
  • Het aantal nieuwe aanvragen is momenteel laag wegens COVID-gerelateerde moeilijkheden en beperkingen. Er valt dus een inhaalbeweging te verwachten na de pandemie.

De NHRPH vraagt van de DG HAN een gedetailleerde analyse van de voorraad dossiers (met de knelpunten) en een concreet plan om de achterstand weg te werken.

De NHRPH wenst ook meer informatie over de ontwikkeling van TRIA, het toekomstige ICT-programma voor de dossierbehandeling, en zal deelnemen aan een werkgroep die de werkzaamheden opvolgt.

De NHRPH bereidde een aantal adviezen voor.

  • Een advies op vraag van de heer André Gubbels, Directeur-generaal van DG HAN, over het Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, in het kader van de tijdelijke werkloosheid (advies 2021-03)
  • Een advies op eigen initiatief voor over de communicatie van DG HAN m.b.t. de hervormingen die gevolgen hebben voor personen met een handicap die (potentieel) recht hebben op een tegemoetkoming (advies 2021-04)
  • Een advies op eigen initiatief over de toegankelijkheid van draagbare betaalterminals in de handel

Vanzelfsprekend bleef ook de opvolging COVID-19 op de agenda. De NHRPH neemt deel aan de Task Force ‘Kwetsbare groepen’ om er de personen met een handicap te vertegenwoordigen. Dr. Ri De Ridder gaf een presentatie over de vaccinatiestrategie in België. De leden opperden een aantal bezorgdheden en aandachtspunten. Die werden daarna schriftelijk aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid bezorgd.

Overigens komt de NHRPH in zijn huidige samenstelling aan het eind van zijn mandaat. Vanaf februari zal de NHRPH in vernieuwde samenstelling samenkomen (na publicatie van de ledenlijst in het Belgisch Staatsblad).

 

Contact: