Ga naar de inhoud

17/11/2022 - Conferentie BV-OECO: De toekomst van de digitale kloof en de digitale rechten?

 

Op 17 november 2022 was de NHRPH aanwezig op de conferentie van de Belgische Vereniging voor Onderzoek en Expertise voor de Consumenten Organisaties (BV-OECO) over de toekomst van de digitale kloof en de digitale rechten.

In een panelgesprek over de digitale kloof met vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld (BAPN, OKRA), de energiesector (FEBEG) en de banksector (Febelfin), gaf Emilie De Smet van de NHRPH enkele pijnpunten die personen met een handicap van de digitale samenleving uitsluiten:

 • De financiële problemen van vele personen met een handicap waardoor ze geen betaalbare en kwaliteitsvolle toegang tot hardware, software en internet hebben
 • Het gebrek aan digitale kennis en basiscompetenties bij sommige personen met een handicap om de nieuwe media te kunnen gebruiken
 • Digitale middelen die niet toegankelijk en niet gebruiksvriendelijk zijn

BAPN en OKRA waarschuwden ook voor de vele problemen die mensen in armoede en ouderen ondervinden bij digitalisering: wantrouwen tegenover digitale technologieën, gebrek aan fysiek contact, het niet meer kunnen volgen van de digitale evolutie, …

FEBEG en Febelfin maakten duidelijk dat de digitalisering niet tegen te houden is en wilden een constructieve samenwerking met het middenveld. Ze legden de nadruk op sensibilisering van de kwetsbare groepen en het aanbieden van opleidingen om de digitale vaardigheden te verbeteren.

Staatssecretaris voor Digitalisering, Mathieu Michel, wees op het belang van convergentie op alle niveaus, de ambitie van de overheid op gebied van digitalisering en de plicht dat digitalisering inclusief moet zijn.

De NHRPH blijft omzichtig over de maatschappelijke aanpak van de negatieve effecten van de digitalisering en vraagt de staatssecretaris zeer snel om precieze informatie over de volgende concrete acties.

De NHRPH vraagt nadrukkelijk:

 • Een sociaal tarief waardoor kwetsbare groepen net als alle andere burgers toegang krijgen tot kwaliteitsvolle diensten
 • Het bestrijden van de non-take-up van rechten
 • Voldoende openbare ruimtes met gratis computers en internet
 • Sociale ondersteuning en laagdrempelige opleidingen
 • Informatie die toegankelijk en gemakkelijk te lezen en te begrijpen is
 • De garantie van menselijke ondersteuning en niet-digitale oplossingen (bijv. behoud van loketten voor openbare diensten) voor wie dat verkiest, zonder extra kosten
 • Het betrekken van personen met een handicap bij de ontwikkeling van digitale diensten (“inclusief ontwerp”) en het digitale beleid via de verenigingen en adviesraden die hen vertegenwoordigen
 • Het instellen van toegankelijke, onafhankelijke, goed gefinancierde en adequaat bemande toezicht-, klachten- en handhavingsmechanismen voor de toepassing van de wetgeving omtrent digitale technologieën

Voor meer info: zie de positienota van de NHRPH over de digitale kloof