Ga naar de inhoud

17/06/2024 - Plenaire vergadering

Op 17 juni 2024 hield de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) zijn maandelijkse plenaire vergadering in de Finance Tower.

De Directie-generaal Personen met een handicap (DG HAN) stelde de cijfers i.v.m. het beheer van de dossiers en de diensten voor:

  • wegwerken van de stock
  • verbetering van de telefonische bereikbaarheid
  • verwijzen van de personen met een handicap naar de juiste infokanalen
  • kwaliteit en efficiëntie van de dienstverlening
  • harmonisatie tussen de centra
  • enz.

Zeker te noteren: de toename van het aantal aanvragen en de stijgende behandelingstijd van dossiers door de hervormingen “prijs van de liefde”, “prijs van de arbeid” en door het toekennen van de tegemoetkoming vanaf 18 jaar in plaats van 21 jaar.

De NHRPH merkt het volgende op:

  • De dossierhandelingstijd van 180 dagen moet de maximumtermijn zijn. Korter is wenselijk, want het gaat om de concrete levenssituatie van personen met een handicap.
  • Op termijn zal de multidisciplinaire evaluatie alvast deels een antwoord bieden op de te lange behandelingstermijnen.
  • Telefonische bereikbaarheid: ook al bestaan er verschillende toegangskanalen, voor personen met een handicap blijft de telefoon zeer belangrijk.
  • Contactformulieren: er is een procedure nodig om de kwaliteit van de antwoorden van DG HAN te garanderen.

In het kader van de federale regeringsvorming hebben de leden van de NHRPH tien prioriteiten geselecteerd uit het memorandum van de NHRPH. Die zullen worden overgemaakt aan de informateur en de formateur van de federale regering.

Tijdens de verkiezingen van 9 juni 2024 stelden de leden nog verschillende tekortkomingen vast, zoals de onmogelijkheid voor blinde personen om autonoom te stemmen en de vaak ontbrekende signalisatie naar het toegankelijke stemhokje. De NHRPH vraagt dat daar werk van wordt gemaakt tegen de gemeentelijke verkiezingen van oktober 2024. Voor de verkiezingen van 2029 vraagt de NHRPH om de kiezer de mogelijkheid te bieden om thuis, via pc of smartphone, te stemmen. Ook staan er nog steeds zeer weinig personen met een handicap op de lijsten. De NHRPH zal een advies opstellen.

Daarnaast wil de NHRPH ook reageren op de gewijzigde code van de openbare weg aan de hand van een advies. Er is immers te weinig rekening gehouden met de veiligheid van personen met een handicap in het verkeer.

De NHRPH heeft een advies over de aanwezigheid van de dimensie handicap in het federale actieplan Armoedebestrijding opgesteld en goedgekeurd. Na vertaling zal dit advies op de website van de NHRPH worden gepubliceerd.

 

Contact: