Ga naar de inhoud

17/05/2021 - Plenaire

Op 17/05/2021 hield de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) zijn maandelijkse plenaire vergadering.

De NHRPH werkt aan een positienota over de deelname van personen met een handicap aan beslissingsprocessen. Het ontwerp zal worden bijgewerkt aan de hand van de opmerkingen van de leden.

De vertegenwoordiger van de DG Personen met een handicap (DG HAN) kwam de cijfers voorstellen van de dossierbehandeling voor het verkrijgen van tegemoetkomingen voor personen met een handicap. Zoals voorspeld was er een toename van automatische herzieningen van de Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) naar aanleiding van de verlaging van de minimumleeftijd van 21 naar 18 jaar. Eens te meer uitte de NHRPH zijn bezorgdheid over de toename van het aantal dossiers in behandeling. De NHRPH vraagt om een plan op te stellen om de voorraad snel weg te werken.  

De NHRPH besprak een aantal ontwerpen van advies over:

  • Het nieuwe openbaredienstcontract tussen de federale regering en de NMBS en het performantiecontract tussen de federale regering en Infrabel.
  • Het Federaal plan Duurzame ontwikkeling.
  • De implementatie van de EU-richtlijn over vakantie voor werknemers.
  • Het KB tot wijziging van het KB van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming houdende de inperking van de gevolgen van de ‘prijs van de arbeid’. Voor dit ontwerp van advies kwam de heer Yves De Smedt (DG HAN) bijkomende uitleg geven.
  • Voorrangsregels bij het toekennen van parkeerkaarten voor personen met een handicap in geval van medische hoogdringendheid. De vertegenwoordiger van DG HAN legde de motivatie en het doel van die actie uit.
 

Contact: