Ga naar de inhoud

16/12/2019 - Plenaire

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 16 december 2019 zijn maandelijkse plenaire vergadering.

De NHRPH heeft twee adviesaanvragen over de volgende wetsvoorstellen onderzocht:

  • Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 maart 2007 tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde de automatische toekenning van tegemoetkomingen mogelijk te maken, DOC 55 522/1;
  • Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, met het oog op het vermijden van het onterecht terugvorderen van rechten voor personen met een handicap, DOC 55 274/1.

Mevrouw Colette Burgeon, voorzitster van de Commissie voor sociaal hulpbetoon aan personen met een handicap, presenteerde de overwegingen van de Franstalige Kamer over het tweede voorstel. Het secretariaat van de NHRPH presenteerde de overwegingen van de voorzitter van de Nederlandstalige Kamer.

De adviezen zullen tijdens de zitting van 20 januari 2020 worden uitgebracht.

De DG HAN presenteerde de toegangsprocedure tot My Handicap voor verenigingen voor personen met een handicap en de bijgewerkte cijfers over de dossierbehandeling. De NHRPH zal de evolutie van deze cijfers blijven volgen.

De toegankelijkheid van de diensten van de NMBS en de bankdiensten was ook een belangrijk discussieonderwerp. Over deze twee onderwerpen zullen binnenkort adviezen en aanbevelingen worden uitgebracht.

 

Contact: