Ga naar de inhoud

16/11/2020 - Plenaire

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 16 november 2020 zijn maandelijkse plenaire vergadering online via Zoom.

november 2020 zijn maandelijkse plenaire vergadering online via Zoom.

De NHRPH mocht verschillende gasten ontvangen:

 • Mevrouw Greet Van Gool, directrice van de Federale Ombudsdienst stelde het jaarverslag 2019 en het Memorandum voor een verantwoordelijke, integere, eerlijke en performante administratie voor, met bijzondere aandacht voor klachten die met handicap hadden te maken.
 • Zoals de traditie het wil, bracht de nieuwe Minister die bevoegd is voor personen met een handicap, mevrouw Karine Lalieux, een kennismakingsbezoek aan de plenaire vergadering van de NHRPH om haar algemene beleidsnota en beleidsverklaring voor te stellen.

De Minister wil op 3 assen werken:

 • Sociale bescherming en rechten
 • Welvaart, werk en toegankelijkheid
 • Transversaliteit

Enkele aangekondigde actiepunten:

 • Verhoging van de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)
 • Afschaffen van de prijs van de liefde
 • Aanpassing van de prijs van de arbeid
 • Hervorming van de wet van ’87 over de tegemoetkomingen voor personen met een handicap
 • Modernisering van de evaluatie van de handicap (multidisciplinaire aanpak)
 • Wegwerken van de non take-up van rechten (het niet benutten van rechten waar men aanspraak op kan maken)
 • Respecteren van de tewerkstellingsquota (3%) voor personen met een handicap aan de federale overheid
 • Actieplan DG Personen met een handicap (het nieuwe ICT-programma Tria, achterstand wegwerken, …)
 • Een toegankelijkere NMBS
 • Een federaal actieplan ‘handicap’
 • Een federaal actieplan ‘universele toegankelijkheid’
 • Samenwerking met de andere deelstaten via de Interministeriële Conferentie Handicap

De leden van de NHRPH waarderen de ambitieuze plannen van de Minister en vroegen om zeker de coherentie van het handicapbeleid niet uit het oog te verliezen. Ze vroegen ook om de NHRPH actief te betrekken bij het beleid.

 • Een afgevaardigde van de DG Personen met een handicap kwam de cijfers van de dossierbehandeling voorstellen. Met de COVID-19-crisis is het aantal aanvragen voor tegemoetkomingen voor personen met een handicap gedaald. De NHRPH vroeg met nadruk om de voorraad nog te behandelde dossiers versneld weg te werken, want na de crisis zal het aantal aanvragen mogelijk sterk stijgen.

 • Verder besprak de plenaire vergadering de opvolging van de COVID-19-crisis door de NHRPH, met bijzondere aandacht voor:
  • De deelname van de NHRPH aan de Task Force ‘Kwetsbare groepen’.
  • Triage bij de nooddiensten: De NHRPH blijft van mening dat handicap nooit een negatief selectiecriterium mag zijn voor een eventuele triage van patiënten bij een overbelasting van de nooddiensten. Zie ook advies 2020-08 en de brief van 02/11/2020 (Frans) aan de Premier, de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de Minister belast met Personen met een beperking en de Voorzitster van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek.
  • De wet op het uitvoeren van verpleegkundige activiteiten door niet-verpleegkundigen tijdens de crisis: de NHRPH is van mening dat ook niet-verpleegkundigen bepaalde zogenaamde verpleegkundige handelingen moeten kunnen stellen, ook buiten het kader van de crisis. Zie adviezen 2017-15, 2017-08 en 2014-06.
 

Contact: