Ga naar de inhoud

16/10/2020 - De NMBS engageert zich voor een toegankelijk spoorverkeer voor iedereen

De NMBS heeft eind september 2020 een persbericht verspreid over haar nieuw toegankelijkheidsbeleid en de nieuwe dubbeldekstreinen van het type M7. De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) volgt dit dossier al meerdere jaren en bracht er eerder meerdere kritische adviezen en persberichten over uit, waaronder:

In zijn persbericht besteedt de NMBS veel aandacht aan toegankelijkheid. Dat verheugt de NHRPH. Het streven naar een unieke perronhoogte is een stap in de goede richting die het hoogteverschil tussen perron en trein kan wegwerken. De aangekondigde uitschuiftrede zou ook komaf moeten maken met de horizontale afstand tussen perron en trein.

Samen met Unia en CAWaB is de NHRPH al enige tijd in een constructieve dialoog met de NMBS over de nieuwe M7-wagens. De NHRPH is van mening dat iedereen, handicap of niet, autonoom in elk station en stopplaats de trein moet kunnen nemen. De NHRPH vreest echter dat de nieuwe M7-wagens nog niet volledig autonoom toegankelijk zullen zijn voor iedereen. Verder betreurt de NHRPH dat er maar één zogenaamde ‘toegankelijke wagen’ per treinsamenstelling wordt voorzien. Voor personen met een handicap die met hun familie of in groep reizen zal één toegankelijke wagen al snel te weinig zijn, zeker als ook anderen die gebruiken. De NHRPH is van mening dat alle passagierswagons autonoom toegankelijk moeten zijn.

Tegen 2025 wil NMBS het aantal toegankelijke stations verdubbelen van 78 naar 150. Het toegankelijk maken van alle stations zal vermoedelijk vele jaren vragen. Aangezien ook de minder toegankelijke wagens een levensduur van soms meer dan 30 jaar hebben, kan er nog geen sprake van zijn dat de NMBS de aangeboden assistentie aan personen met een beperkte mobiliteit afbouwt. Overigens zal assistentie steeds nodig blijven voor sommige passagiers.

De NHRPH zal het thema van de autonome toegankelijkheid voor allen ook blijven verdedigen op beleidsniveau. Zo pleit de NHRPH ervoor om dit principe toe te voegen aan de prioriteiten van het nieuwe beheerscontract voor de NMBS, op hetzelfde niveau als veiligheid en stiptheid. De NHRPH is dan ook verheugd om in het regeerakkoord van de nieuwe federale regering het volgende te lezen (punt 4.1):

Toegankelijkheid treinen en perrons.
We (de federale regering nvdr) investeren ook in de toegankelijkheid van onze treinen en perrons: we maken versneld werk van het verhogen van de perrons en korten de reservatietermijn voor assistentie in. Elk station met meer dan 5000 reizigers per dag is toegankelijk tegen 2024. Nieuwe treintoestellen die de NMBS aankoopt zullen toegankelijk zijn voor personen met een handicap. Er komt een evaluatie van de huidige toegankelijkheid en op grond daarvan een actie- en stappenplan om de toegankelijkheid te verbeteren;

Zoals aangehaald in het regeerakkoord en in het NMBS-persbericht is er ook op andere vlakken nog werk aan de winkel: toegankelijke actuele reisinformatie in real time (online, in alle stations en stopplaatsen, op de perrons en in de treinen, o.a. visueel en auditief), toegankelijke ticketautomaten en alternatieven, snelle assistentie op maat, toegankelijke stations en omgeving, een vlotte intermodaliteit (goed op elkaar afgestemde, toegankelijke vervoermiddelen: trein, tram, bus, taxi, persoonlijk vervoer, …) enz. De NHRPH blijft ijveren voor een autonoom toegankelijk spoorverkeer voor iedereen, handicap of niet.

De Europese Unie heeft 2021 uitgeroepen tot The Year of Rail. Hopelijk wordt het ook het jaar van het toegankelijk spoorverkeer!