Ga naar de inhoud

16/09/2019 – Plenaire

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 16 september 2019 zijn maandelijkse plenaire vergadering.

De NHRPH verwelkomde mevrouw Katrien Vervoort als lid van de NHRPH ter vervanging van mevrouw Eva De Gieter, van wie ze het mandaat zal voleindigen.

De NHRPH ontving ook de heer Peter Samyn, voorzitter ad interim van de FOD Sociale Zekerheid. Hij stelde het memorandum van de FOD voor en gaf toelichting bij zijn plannen voor de DG Personen met een handicap. Ingrid Borré, ondervoorzitster van de NHRPH, zette speciaal voor hem uit naam van de NHRPH de prioriteiten voor de FOD op het vlak van handicap op een rijtje. Ze herinnerde aan 6 prioriteiten van de NHRPH:

  • De noodzakelijke toewijzing van de bevoegdheid ‘handistreaming’ aan een minister en niet langer aan een staatssecretaris
  • De herziening van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
  • De DG Personen met een handicap opnieuw performant maken
  • Personen met een handicap een vlotte toegang verschaffen tot alle inlichtingen die voor hen relevant kunnen zijn
  • De versterking van het gemeenschappelijk secretariaat van de NHRPH en het BDF
  • De versterking van het Coördinatiemechanisme belast met de uitvoering van het VN-verdrag inzake de Rechten van de Personen met een Handicap

De NHRPH ontving ook mevrouw Isabelle Wauters, vertegenwoordigster van de DG Personen met een handicap. Zij gaf tekst en uitleg bij de toegankelijkheid van de DG en de afhandelingstermijnen van dossiers van personen met een handicap. De leden stelden vragen en formuleerden enkele kritische opmerkingen.

 

Contact :