Ga naar de inhoud

16/05/2022 - Plenaire vergadering

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 16 mei 2022 zijn maandelijkse plenaire vergadering.

De vertegenwoordigster van de DG Personen met een handicap (DG HAN) bracht verslag uit over de voorraad nog te behandelen dossiers en het personeelsbestand.

De plenaire vergadering besprak volgende thema’s:

  • Dossiers van DG HAN: TRIA, EXCELHAN en de studie over de evaluatie van de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)
  • Het Federaal actieplan Handicap
  • Parkeercontroles door scan cars
  • De plannen van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) voor de verbetering van de toegang tot gezondheidszorg voor personen met een verstandelijke beperking
  • Het strategische plan van Unia voor 2023-2025

Mevrouw Petra De Sutter, Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, heeft een openbare raadpleging gelanceerd over de omzetting van Richtlijn 2019/882 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten. De plenaire vergadering stelde hierover een advies op dat weldra zal worden gepubliceerd.

 

Contact: