Ga naar de inhoud

15/06/2020 - Plenaire

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 15 juni 2020 zijn maandelijkse plenaire vergadering online via Microsoft Teams.

De plenaire vergadering van juni was gewijd aan de volgende punten:

  • de opvolging van de gezondheids- en sociale crisis wegens COVID-19
  • de opvolging van het project "Schuldbrieven" van de DG Personen met een handicap (DG HAN)
  • het ontwerp van jaarverslag 2019 van de NHRPH
  • de volgende 2 alternatieve verslagen van het Belgian Disabilty Forum (BDF) en de adviesraden voor de Universal Periodic Review (UPR) en voor het UNCPRD-comité

De vertegenwoordigster van de DG HAN gaf toelichting bij de recentste cijfers van DG HAN. Ze deelde mee dat de meeste medische centra tegen juli de raadplegingen zullen hervatten. Er wordt overleg gevoerd met de vakbonden.

De DG HAN onderzoekt momenteel de leesbaarheid van zijn schuldbrieven. De NHRPH wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het project "Schuldbrieven" van DG HAN.

De NHRPH neemt kennis van de principiële beslissing van de "superkern" van 3 juni 2020 om gedurende 6 maanden een bonus van € 50 te betalen aan rechthebbenden op de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en/of de integratietegemoetkoming (IT).  De NHRPH wacht op de details en de procedure voor de toekenning ervan. De NHRPH herinnert ook aan zijn minimumeis die personen met een handicap in staat moet stellen de extra kosten te dragen die de gezondheids- en economische crisis met zich meebrengt.

Het BDF zal - in 2020 en 2021 - 2 alternatieve verslagen indienen:

  • het alternatief verslag van het BDF over het officiële verslag van België over de Universele Periodieke Review van de Raad voor de Rechten van de Mens (Cyclus 3 UPR);
  • het alternatief verslag van het BDF over het officiële verslag van België over de uitvoering van het UNCRPD.

De NHRPH zal bijdragen leveren voor deze 2 verslagen.

 

Contact: