Ga naar de inhoud

15/04/2024 - Plenaire vergadering

Op 15 april 2024 hield de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) zijn maandelijkse plenaire vergadering. Deze vond online plaats.

Mevrouw Julie Clement, Directeur-generaal van de DG Personen met een handicap (DG HAN) besprak de lopende projecten TRIA en ExcelHan.  

De collega’s van DG HAN gaven een presentatie over de implementatie van de European Disability Card (EDC) en de partners die ze hierbij betrekken.

De NHRPH werkt aan een aantal adviezen:

  • Een advies met betrekking tot de rechten van personen met een handicap en personen met een beperkte mobiliteit bij multimodaal verkeer in de EU.
  • Een advies over de veranderde openingsuren van de stationsloketten van de NMBS.
  • Een advies aangaande het eindrapport van het Federaal Actieplan Handicap.
  • Een advies over de wet van 28 maart 2023 houdende diverse wijzigingen inzake verkiezingen.

Na goedkeuring en vertaling zullen deze adviezen op de website van de NHRPH worden gepubliceerd.

De plenaire vergadering besloot ook om de Begeleidingscommissie voor de Aanwerving van Personen met een Handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) te laten weten dat de omzendbrief van Minister De Sutter moet vermelden dat de rol van de begeleider van personen met een handicap zeer duidelijk moet worden gedefinieerd en een begeleiding op maat van de persoon en zijn behoeften moet mogelijk maken.

De plenaire vergadering heeft ook de afgevaardigden gekozen voor de deelname aan het rondetafelgesprek van 30 april 2024 over de tewerkstelling van personen met een handicap in de privésector.

 

Contact: