Ga naar de inhoud

15/04/2019 - Plenaire

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) hield op 15 april 2019 zijn maandelijkse plenaire vergadering.

Minister Kris Peeters, belast met Personen met een beperking en in die hoedanigheid voogdijminister van de Directie-generaal Personen met een handicap (DG HAN), heeft persoonlijk de uitvoering en opvolging van zijn actieplan voor een performantere administratie toegelicht. Hij wees erop dat DG HAN intussen betere cijfers kan voorleggen voor de behandeling van nieuwe aanvragen en herzieningen. Er worden ook nieuwe mensen opgeleid voor een efficiënter telefoonbeleid.

Ook benadrukte hij dat de begeleiding van DG HAN een prioriteit moet blijven voor de volgende regering. Hij vindt het wenselijk dat het beleid inzake handicapmainstreaming en de opvolging van de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van de personen met een handicap in de toekomst minstens aan een minister worden toevertrouwd.

Hoewel de Minister maar een korte periode bevoegd was voor het domein ‘handicap’, liet hij niet na de expertise van de NHRPH en zijn loyale en constructieve samenwerking te vermelden.

Contact :