Ga naar de inhoud

15/03/2021 - Plenaire

Op 15 maart 2021 hield de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) zijn maandelijkse plenaire vergadering. 

De contactpersoon van de DG Personen met een handicap (DG HAN) stelde de cijfers voor van de dossiers van tegemoetkomingen voor personen met een handicap. Het aantal dossiers in behandeling is ongeveer gelijk gebleven. Vanaf 1 april 2021 zal een “data analyst” de oorzaken van de achterstand onderzoeken.

Ondertussen hebben de leden van de NHRPH beslist wie van welke werkgroep deel zal uitmaken.

Verder heeft de NHRPH 2 ontwerpen van advies goedgekeurd:

  • Advies 2021-09 over het Plan voor Herstel en Veerkracht (PRR)
  • Advies 2021-11 over 3 Ministeriële besluiten houdende delegatie van bevoegdheden aan DG HAN

Deze adviezen worden spoedig gepubliceerd.

De NHRPH besprak ook 2 andere ontwerpen van advies:

  • Een ontwerp van advies over de verzekering van elektrische rolstoelen
  • Een ontwerp van advies over een kaart waarmee voertuigen voor gemeenschappelijk vervoer van personen met een handicap de busstrook van de rijbaan mogen gebruiken.

Deze ontwerpen zullen worden bijgewerkt en opnieuw voorgelegd aan de leden van de NHRPH.

Tot slot gaat de NHRPH een specifieke werkgroep oprichten voor het onderzoek van een adviesvraag van de heer Pierre-Yves Dermagne, Minister van Economie en Werk, over de implementatie van de richtlijn 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 over het evenwicht tussen het beroeps- en privéleven van familieleden en mantelzorgers.

 

Contact: