Ga naar de inhoud

14/07/2023 - Een oplossing voor de problemen rond de scan cars?

 

Op 10 juli 2023 werden de krachtlijnen van de uit te werken oplossing voor de problemen rond de scan cars bij parkeercontroles voorgesteld. Dit gebeurde in bijzijn van onder andere Unia, het kabinet-Lalieux en de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH).

De problemen zijn alom bekend: ongegronde boetes voor gebruikers van de parkeerkaart, rechtsonzekerheid, een lappendeken aan regels, … De NHRPH bracht al meerdere adviezen uit over dit thema.

Het kabinet Lalieux en de DG Personen met een handicap werken samen met de verenigingen van steden en gemeenten om nog dit jaar een oplossing voor te stellen.

De uit te werken oplossing zou voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) AAA – het hoogst mogelijke conformiteitsniveau in WCAG. Dat wil zeggen dat de oplossing aan de hoogste standaard van digitale toegankelijkheid zal moeten voldoen. Daarnaast zou er ook dienstverlening via een loket (menselijke assistentie) beschikbaar zijn.

Meer info volgt in september 2023.