Ga naar de inhoud

13/07/2022 - ALTER Conferentie - 7 en 8 juli 2022


Sinds 2012 organiseert ALTER, de Europese vereniging voor onderzoek naar handicap, een conferentie waar onderzoek, ervaringen en beleidsperspectieven rond handicap worden uitgewisseld. Dit jaar vond de conferentie plaats in Brussel, in samenwerking met de Universiteit Saint-Louis - Bruxelles en haar onderzoeksteam AutonomiCap dat focust op onderzoek naar autonomie van personen met een handicap.

De conferentie had dan ook als thema “Instellingen en de-institutionalisering herdenken vanuit het perspectief van handicap”. De discussies en uitwisselingen over de-institutionalisering werden gevoerd door verschillende Belgische en internationale actoren: academici, professionals, personen met een handicap, zorgverstrekkers etc. Zij konden hun licht laten schijnen op ruimere en specifiekere uiteenlopende onderwerpen gelinkt aan de-institutionalisering:

  • Inclusie
  • Autonomie en afhankelijkheid
  • Toegankelijkheid
  • Begeleid zelfstandig wonen en allerlei woonvormen
  • Inclusief onderwijs
  • Inclusieve arbeidsmarkt

Er is een duidelijke behoefte aan een paradigmaverschuiving uitgesproken, waarbij wordt vertrokken vanuit de noden en de wil van personen met een handicap. Het idee van de-institutionalisering zit in tekst en hoofd, maar de uitvoering in de praktijk laat te lang op zich wachten.

De NHRPH schaart zich achter de conclusies en aanbevelingen die voortkomen uit de conferentie en pleit voor een overgang van het huidige institutioneel model naar een inclusief en participatief model, ook voor zwaar zorgbehoevende personen. Dit standpunt komt op een geïntegreerde manier aan bod in de adviezen en positienota’s die de NHRPH uitbrengt over verschillende thema’s. In zijn positienota over de keuze van leefomgeving voor personen met een handicap formuleert de NHRPH 5 criteria die essentieel zijn voor een overgang die het welzijn en de levenskwaliteit van personen met een handicap respecteert en 8 aanbevelingen voor de bevoegde overheden om deze doelstellingen te bereiken. De NHRPH heeft zijn positienota voorgelegd en wacht op concrete stappen op de volgende gebieden:

  • Overheidsfinanciering van een groter aantal collectieve woningen waar de persoon zich thuis voelt;
  • Effectieve participatie van personen met een handicap in hun gemeenschapsomgeving;
  • De financiering van nieuwe beroepen die de levenskeuzes van mensen en hun inclusieve deelname aan het maatschappelijk leven garanderen.