Ga naar de inhoud

13/03/2020 - COVID-19: Worden de personen met een handicap weer eens vergeten?


De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) en het Belgian Disability Forum (BDF) wensen te reageren op 2 aspecten van het beheer van de COVID-19-crisis:

 

1. TOEGANG TOT INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

Op 12/03/2020 heeft de federale regering het beheer van de COVID-19-crisis naar zich toegetrokken “om een betere coördinatie en informatieverstrekking te garanderen”. Helaas was de persconferentie van donderdag 12 maart niet ondertiteld of voorzien van gebarentaal. Nochtans worden veel concrete maatregelen m.b.t. het bezoeken van openbare gelegenheden, winkels, scholen enz. al op 13/03/2020 ’s avonds van kracht.

Het wordt hoog tijd dat de overheid deze inlichtingen aan ALLE BURGERS, MET INBEGRIP VAN DE PERSONEN MET EEN HANDICAP bezorgt.

De NHRPH vraagt in het bijzonder:

 1. Een toegankelijke federale website voor de burgers (https://www.info-coronavirus.be/nl/): capsules met gebarentaal, boodschappen in eenvoudig taalgebruik, in overeenstemming met AnySurfer;
 2. Regeringsboodschappen op tv met gebarentaal en ‘easy to read’;
 3. Concrete informatie voor mensen uit de gezondheidssector:
  1. Heldere en multimodale informatie over de werkomstandigheden voor persoonlijke assistenten, respijtzorg, thuiszorg, enz.;
  2. Veel medische consultaties gebeurt via telefoon, skype en andere onlinekanalen: de toegankelijkheid voor mensen met een handicap moet worden gewaarborgd.


2. DAGELIJKS LEVEN

"De genomen maatregelen hebben verstrekkende gevolgen en verstoren de organisatie van de samenleving" (aldus de Eerste Minister). We zijn blij dat er veel aandacht wordt besteed aan de ouderen. Wij vragen dezelfde aandacht voor personen met een handicap en de impact op het dagelijks leven.

1. VOOR PERSONEN DIE (OVERDAG EN/OF ’S NACHTS) IN INSTELLINGEN VERBLIJVEN:

 1. De gevolgen van de opschorting van de bezoeken (gezinnen, vrijwilligers, enz.) moeten worden geïntegreerd in de personeelslasten (maaltijden, begeleiding, … en niet te vergeten het welzijn van de personen met een handicap);
 2. Er moet duidelijkheid komen over de situatie van niet-permanente bewoners en zij die regelmatig naar hun familie terugkeren;
 3. De situatie moet op alle niveaus worden beschouwd als een ABSOLUUT NOODGEVAL: we aanvaarden absoluut geen meerkosten op rekening van de personen met een handicap (bij het bepalen van de tarieven voor het PVF, de integratietegemoetkoming, bijstand en ondersteuning).

2. VOOR MENSEN DIE ALLEEN WONEN EN AL DAN NIET AFHANKELIJK ZIJN VAN ZORG EN ONDERSTEUNING:

 1. Er moet op worden toegezien dat de steunmaatregelen voor deze mensen worden gehandhaafd en zo nodig versterkt, want deze mensen dreigen meer dan ooit VOLLEDIG op zichzelf aangewezen te zijn;
 2. Bepaalde levenssituaties zullen meer begeleiding vereisen: het is absoluut noodzakelijk dat ALLE professionele partners samenwerken om ervoor te zorgen dat deze mensen de komende weken worden opgevangen, op zijn minst op het vlak van de zorg voor hun gezondheid.