Ga naar de inhoud

11-07-2011

Provincie West-Vlaanderen: acties tegen parkeermisbruiken

Controle en sensibilisering

In juli en augustus zullen de politiediensten van West-Vlaanderen extra aandacht besteden aan het correcte gebruik van de parkeerkaart voor personen met een handicap en de voorbehouden parkeerplaatsen.

Naast klassieke controleacties is er een sensibiliseringscampagne voor het publiek, waar ook de Directie-generaal Personen met handicap aan meewerkt. Eind juli lanceert ze een telefoonpermanentie voor inlichtingen over de campagne.

Een mooi initiatief

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) kan deze initiatieven alleen maar toejuichen. De NHRPH bracht al meerdere adviezen uit voor meer en betere controles. De NHRPH steunt dit initiatief dan ook van harte. Hopelijk krijgt het navolging in de andere provincies.