Ga naar de inhoud

11/05/2020 - Hulp bij de belastingaangifte voor dove en slechthorende personen

Jaarlijks hebben veel mensen hulp nodig bij het invullen van hun belastingaangifte. Wegens de coronacrisis is een fysiek bezoek aan de diensten van de FOD Financiën voorlopig niet mogelijk. Telefonische bijstand kan nog wel.

Ook voor Nederlandstalige dove en slechthorende personen heeft de FOD Financiën een oplossing uitgewerkt. Mensen kunnen online een virtuele afspraak met gebarenvertolking regelen via CAB Vlaanderen. Meer informatie vindt u op de site van Doof Vlaanderen en in dit filmpje in Vlaamse Gebarentaal (VGT) van de FOD Financiën.

In maart 2020 heeft de NHRPH de FOD Financiën en de bevoegde Ministers en instanties geïnterpelleerd over de ontoereikende toegankelijkheid van de diensten van de FOD Financiën voor personen met een handicap, en dove en slechthorende personen in het bijzonder. De NHRPH vroeg in zijn advies 2020-05 o.a. om de mogelijkheid te voorzien om (online) gebarenvertolking aan te vragen voor een afspraak met de FOD Financiën. De NHRPH is tevreden dat dit nu mogelijk is.