Ga naar de inhoud

10/04/2020 - COVID-19: Toegang tot intensieve zorg voor personen met een handicap

Een absoluut recht. Ook voor mensen die in instellingen wonen!


1. De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) heeft nota genomen van het antwoord op de mondelinge vraag van mevrouw Bercy Slegers aan mevrouw Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, over het recht op behandeling van personen met een handicap die besmet zijn met Covid-19.

De NHRPH merkt op dat mevrouw de Minister in haar antwoord aan het Parlement

  • stelt dat handicap geen beoordelingscriterium is;
  • verzekert dat er genoeg plaatsen en personeel in de ziekenhuizen beschikbaar zijn om alle patiënten te verzorgen, ook de mensen met een handicap.

Ze geeft geen antwoord op de vraag

  • over door de directies van de instellingen bepaalde selectiecriteria voor het al dan niet overbrengen van de bewoners naar een ziekenhuis;
  • over de noodzaak om de criteria van de bestaande ethische handvesten te verduidelijken.

2. Mevrouw De Block stuurde ook een brief naar de NHRPH waarin zij van mening is dat "handicap niet het enige criterium is waarmee rekening moet worden gehouden".

De situatie blijft dus erg vaag en de NHRPH blijft zich grote zorgen maken over het bestaan van triage in noodsituaties maar ook van "upstream triage": worden alle personen met een handicap die in een instelling verblijven, aan de ziekte lijden en van wie de toestand een ziekenhuiszorg vereist, naar behoren doorverwezen naar de ziekenhuizen?

De NHRPH dringt er sterk op aan dat de ethische richtlijnen die zijn ontwikkeld voor artsen - zowel in de ziekenhuissector als daarbuiten - worden verfijnd en verduidelijkt om iedereen gelijke toegang tot de gezondheidszorg te garanderen. Een integratie van de ethische handvesten zou zeer wenselijk zijn vanuit het oogpunt van de patiënt die recht heeft op gelijke behandeling.

Lees ook de interpellatie van mevrouw de Minister Moréalle aan mevrouw de Minister Maggie De Block