Ga naar de inhoud

08/03/2023 - Memorandum NHRPH 2024: Oproep tot bijdragen

 

Met het oog op de volgende parlementsverkiezingen in 2024, bereidt de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) een memorandum voor dat zal worden voorgelegd aan de verschillende partijen waarvan de leden zich kandidaat stellen.

Het memorandum is bedoeld voor de domeinen die onder de bevoegdheid van de federale staat vallen: defensie, justitie, buitenlandse zaken, financiƫn, sociale zekerheid, binnenlandse zaken en volksgezondheid.

De NHRPH wenst een constructieve dialoog aan te gaan en ten volle deel te nemen aan de voorbereiding en de ontwikkeling van beleidsmaatregelen en acties voor de inclusie van personen met een handicap in onze samenleving.

Voor het opstellen van deze nota doet de NHRPH een beroep op u! De NHRPH vraagt u de thema's en vraagstukken die u bezighouden te delen. Bijdragen worden verwacht op het volgende adres: info@ph.belgium.be, met in de onderwerpregel van uw e-mail "Memorandum NHRPH 2024". Deadline 31 mei 2023.

Let op: er wordt niet gereageerd op uw e-mail, noch zal er enige follow-up zijn met betrekking tot persoonlijke dossiers (bijv. dossiers van tegemoetkomingen aan personen met een handicap).

Alle voorstellen zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de plenaire vergadering van de NHRPH. Het memorandum dat aan de politieke partijen zal worden overhandigd, zal ook op de website van de NHRPH worden gepubliceerd (eind 2023).

Bij voorbaat dank voor uw deelname.

Niets over ons zonder ons