Ga naar de inhoud

06/09/2019 - Aankondiging jaarverslag 2018

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap, het federale adviesorgaan voor personen met een handicap, heeft onlangs zijn jaarverslag 2018 gepubliceerd.

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) bestaat in zijn huidige vorm sinds 1981. De 20 leden zijn zelf personen met een handicap of ze zijn zeer vertrouwd met de levenssituatie van personen met een handicap.

In de eerste plaats brengt de NHRPH adviezen uit op alle gebieden van de federale bevoegdheden. De NHRPH is van mening dat de mainstreaming van handicap (rekening houden met handicap op alle gebieden) alleen een realiteit zal worden als er op nationaal niveau een handicapplan wordt opgesteld en als elke minister de behoeften van personen met een handicap integreert in al zijn/haar beleidslijnen en acties. De NHRPH vraagt ook gegevens en statistieken op voor een doordacht en vooruitstrevend beleid en stuurt aan op overleg tussen de verschillende beleidsniveaus.

De NHRPH voert zijn werkzaamheden uit met een stevig engagement: de NHRPH vergadert met leden van de regering, neemt deel aan conferenties en wil handicap zichtbaarder maken (via de website en regelmatige nieuwsbrieven). De NHRPH onderhoudt ook regelmatige contacten met UNIA, het Platform Armoede, de bestaande adviesraden van de deelstaten, het Belgian Disability Forum (BDF vzw) en andere organen, omdat veel problemen een geïntegreerde oplossing vereisen, op Belgisch, Europees, of zelfs internationaal (VN) niveau.

In 2018 heeft de NHRPH

  • 102 werkvergaderingen gehad met zijn leden en met externe actoren;
  • 35 adviezen uitgebracht over tegemoetkomingen, toegankelijkheid en mobiliteit, tewerkstelling, het algemene beleid ter bestrijding van armoede en uitsluiting, mantelzorg, enz.;
  • een positienota uitgebracht over het transitiebeleid m.b.t. de keuze van de woonplaats voor mensen met een handicap ("de-institutionalisering");
  • deelgenomen aan 14 symposia, conferenties, hoorzittingen en bezoeken.

Ook in 2019 zet de NHRPH zijn werkzaamheden voort, weliswaar in een nieuwe politieke context, maar met dezelfde doelstellingen voor mensen met een handicap:

  • een waardig leven leiden;
  • levenskeuzes met de grootst mogelijke zelfbeschikking verwezenlijken;
  • op alle vlakken deelnemen aan de samenleving.

Het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap blijft het na te streven model.