Ga naar de inhoud

06/04/2023 - Studie van BV-OECO: De digitale kloof overbruggen voor alle consumenten

 

In 2021 was 46% van de Belgen tussen 16 en 74 jaar digitaal kwetsbaar. Dit hoge cijfer geeft aan dat een groot deel van de bevolking niet voldoende en gemakkelijk toegang heeft tot essentiële diensten, wat hun deelname aan de samenleving belemmert en dus leidt tot een verlies van autonomie.

BV-OECO heeft een studie uitgebracht die aan de hand van een analyse van de literatuur, belangrijke Statbel-cijfers en getuigenissen de gevolgen van deze kloof tracht te belichten.

Meer weten over de BV-OECO-studie

De NHRPH onderlijnt de aanbevelingen van deze studie. In zijn positienota over de digitale kloof, roept de NHRPH de Belgische overheid op om:

  1. steun te geven aan personen met een handicap (PMH) voor een betaalbare en kwaliteitsvolle toegang tot hardware, software en internet;
  2. het aanleren van digitale vaardigheden voor iedereen toegankelijk te maken (hulp bij digitale problemen voorzien en investeren in opleidingen die betaalbaar en niet verplicht zijn);
  3. gemakkelijk te lezen en te begrijpen informatie aan te bieden (“easy-to-read”);
  4. de keuzemogelijkheden voor niet-digitale alternatieven zonder extra kosten te behouden;
  5. rekening te houden met de gebruikersbehoeften van PMH bij de ontwikkeling van digitale diensten en toepassingen (“inclusief ontwerp”);
  6. organisaties die PMH vertegenwoordigen en deskundigen op het gebied van toegankelijkheid te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van het digitaal beleid;
  7. de toegankelijkheidsvereisten te integreren in alle digitale beleidsmaatregelen en initiatieven en het recht van PMH op non-discriminatie, gelijkheid, privacy en gegevensbescherming te waarborgen;
  8. te zorgen voor een efficiënte uitvoering van het digitaal beleid, door toegankelijke, onafhankelijke, goed gefinancierde en adequaat bemande toezicht-, klachten- en handhavingsmechanismen in te stellen met deskundigheid op het gebied van toegankelijkheid en mensenrechten van PMH.