Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

01/12/2021 - Artikel 22ter van de Grondwet:
Welke meerwaarde(n) voor personen met een handicap?

Artikel 22ter van de Grondwet is van groot belang om de toegang tot rechten voor personen met een handicap te versterken.
Bekijk de video en PowerPoint-presentatie voor de inhoud en de vooruitzichten van het artikel:

Video: Artikel 22ter van de Grondwet