Ga naar de inhoud

01/07/2024 - Standpunt van het BDF en de NHRPH: Personen met een handicap moeten kunnen kiezen om in gemeenschappelijke of individuele leefomgevingen te wonen 

 

Het EDF (European Disability Forum ) heeft een positienota ter stemming voorgelegd aan zijn bestuursorgaan (Board van het EDF): The transition from institutions to community-based services and independent living for persons with disabilities. Het EDF is van mening dat na een overgangsperiode instellingen en collectieve woonstructuren niet langer gefinancierd zouden moeten worden door Europese of nationale fondsen en dat elke persoon met een handicap thuis zou moeten wonen.

Het BDF onthield zich van stemming na overleg met zijn leden en de Belgische adviesraden voor personen met een handicap (zonder deelname van NOOZO - Vlaamse adviesraad). Het BDF deelde zijn redenen mee aan het EDF:

  • Het recht op zelfstandig wonen is een niet-onderhandelbaar recht
  • Het recht op zelfbeschikking is een niet-onderhandelbaar recht
  • Een breed scala aan woonopties is essentieel om ervoor te zorgen dat mensen hun levenskeuzes effectief kunnen uitoefenen
  • Alle woonvoorzieningen - collectief of individueel - moeten worden omgevormd als ze vrijheidsberovend zijn
  • Kwaliteitscontrole, klachtenmechanismen en opleiding van personeel zijn dringende prioriteiten die moeten worden ge├»mplementeerd
  • De rechten, behoeften en aspiraties van zorgverleners moeten worden uitgebreid en gerespecteerd
  • Een aantal uitdagingen moeten worden aangepakt: eenzaamheid, nazorg, wachtlijsten, toegankelijkheid van huisvesting, enz.

De EDF-nota werd goedgekeurd op 18 juni 2024: 25 stemmen voor, 1 stem tegen, 1 onthouding (BDF). Het EDF zal deze nota gebruiken als basis voor het sturen en toewijzen van Europese fondsen. Het is ook duidelijk dat de nationale adviesraden en een aantal NGO's het zullen gebruiken in hun onderhandelingen op nationaal niveau.

Meer details zijn te vinden in de BDF/NHRPH-positienota.