Ga naar de inhoud

Advies 2023/05: Ontvangst van personen met een handicap die bij de overheid werken

Onderwerp:

Dit advies gaat over een nieuw statuut
voor personen met een handicap
die bij een overheidsdienst gaan werken.
Overheidsdiensten zijn bijvoorbeeld
de gemeente of het OCMW.

Dit zal de toegang tot werk
voor personen met een handicap gemakkelijker maken.
Deze nieuwe manier om werknemers te verwelkomen
is alleen voor overheidsdiensten die dat wensen.

De nieuwe methode om werknemers te verwelkomen
zal in 4 belangrijke fases verlopen:

 • Er komt een nieuwe manier
  om voor een baan te solliciteren.
  Dit betekent dat het gemakkelijker wordt
  voor personen met een handicap
  om zich kandidaat te stellen
  voor een baan bij de overheid.

 • Er komt een flexibele stage van 6 maanden
  die verlengd kan worden.

 • Er komt een standaardstage van 6 maanden
  die verlengd kan worden.

 • Werknemers met een handicap
  kunnen worden aangesteld als rijksambtenaar.
  Dit betekent dat ze door de Belgische staat
  erkend zullen worden voor hun werk
  en dat ze een plaats krijgen in de administratie.

Begeleiding en opleiding zullen worden voorzien
voor personen met een handicap.
Werknemers met een handicap hebben recht
op alle hulpmiddelen die ze nodig hebben om te werken.

Wat de NHRPH vindt:

De NHRPH is blij met deze veranderingen.
De NHRPH is blij dat de toegang tot werk en stages
gemakkelijker wordt voor personen met een handicap.

Personen met een handicap mogen niet beperkt zijn
tot bepaalde banen en posities.

Vragen:

De NHRPH heeft veel vragen.
Bijvoorbeeld:                                                         

 • Is het gemakkelijk
  voor personen met een handicap
  om te solliciteren voor deze jobs?

 • Zullen administraties
  die meer personen met een handicap aanwerven
  overheidssteun ontvangen?

 • Zullen alle kosten
  om personen met een handicap te verwelkomen
  betaald worden door de overheid?

 • Zal de overheid betalen voor aangepast vervoer
  voor personen met een handicap
  als ze dat nodig hebben om naar hun werk te gaan?

Besluit:

De NHRPH gelooft dat dit nieuw statuut een goede zaak is,
omdat het gemakkelijker wordt voor personen met een handicap
om bij de overheid te werken.
De NHRPH hoopt dat meer personen met een handicap
bij de overheid zullen werken.