Ga naar de inhoud

Advies 2022/06: Werk na ziekte of ongeval en de tewerkstelling van personen met een handicap

Mevrouw De Sutter is de Minister van Ambtenarenzaken.
Ambtenarenzaken gaat over alle mensen
die in overheidsdiensten werken.
Zoals bijvoorbeeld:
    - pensioendiensten
    - of de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

Soms is een werknemer voor een lange tijd afwezig:
    - omdat hij ziek is
    - of omdat hij een ongeval heeft gehad.

Het is soms lastig als de persoon
na zijn ziekte of ongeval weer aan het werk moet.

De Minister schreef een nieuw wetsvoorstel
voor de federale overheidsdienst.

In dit nieuw wetsvoorstel
wil de Minister verandering brengen
voor de federale overheidsdienst.

De Minister wil meer begeleiding en ondersteuning:
    - voor werknemers die al lange tijd ziek zijn
    - en voor personen met een handicap.

De Minister heeft de NHRPH om advies gevraagd.
De NHRPH is de Nationale Hoge Raad voor Personen
met een Handicap.

De NHRPH zegt:
Het is moeilijker
voor werknemers met een handicap.
Als een werknemer met een handicap
een ziekte of ongeval heeft,
is het erg moeilijk om weer aan het werk te gaan.

De NHRPH zegt ook:
Er is meer personeel nodig om voor mensen te zorgen
na hun ziekte of ongeval.
We moeten deze mensen weer aan het werk helpen.
We moeten ze ook voor een lange tijd helpen.                    
Vooral personen met een handicap.

Advies 2022/06 - Gemakkelijk te lezen en te begrijpen (PDF)