Ga naar de inhoud

Advies 2021/40: Internering


Dit advies verwijst naar
de wet over internering.
De wet wordt aangepast.  

Een geïnterneerde is een persoon
met een psychische stoornis
die een misdrijf heeft begaan.

De persoon gaat niet naar een gevangenis,
maar naar een soort gesloten ziekenhuis.
Hij kan het ziekenhuis niet verlaten.

De wet over internering stelt dat
de internering van personen gebruikt wordt om:

  • de samenleving te beschermen,
    bijvoorbeeld door te voorkomen
    dat de persoon een ander misdrijf pleegt
  • voor de persoon te zorgen,
    zodat hij weer bij anderen
    kan wonen zonder risico

De NHRPH heeft in de kranten gelezen
dat deze wet gewijzigd wordt.

Nu kunnen geïnterneerde personen
voor lange tijd naar de gevangenis.
Dit is niet normaal!

Het probleem is
dat er te weinig plaatsen zijn
om mensen te interneren,
vooral in Wallonië.
Dus worden ze in de gevangenis opgesloten
in een speciaal gedeelte voor
personen met een psychische stoornis.

Het is erg om opgesloten te zitten
in de gevangenis
als je een psychische stoornis hebt.

België is al meermaals veroordeeld door
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens,
omdat het personen met een psychische stoornis
in de gevangenis stopt. 
Het is een zeer belangrijke rechtbank,
maar België luistert niet naar
het oordeel van de rechters.

De NHRPH vindt dat
deze situatie niet kan voortduren:
De NHRPH vraagt om mensen
niet in de gevangenis te stoppen,
maar in psychiatrische ziekenhuizen.
In afwachting van nieuwe interneringsplaatsen
in gesloten gespecialiseerde ziekenhuizen.