Ga naar de inhoud

Advies 2021/31: Back to work


Onderwerp:

De overheid wil
de tewerkstellingsgraad verhogen.
Dit betekent dat zij wil
dat er meer mensen gaan werken.

De overheid heeft verschillende ideeën.   
Bijvoorbeeld zieke mensen
weer aan het werk helpen.
Dit idee is niet nieuw.


De Minister van Sociale Zaken kreeg
extra geld om sneller te gaan.
Een minister is iemand die gekozen is
om België te leiden.

Dit programma zou veel mensen helpen
om terug aan het werk te gaan.
Coaching zou worden opgezet
na 3 maanden ziekteverlof.  
Coaching is wanneer iemand
een andere persoon helpt
om een doel te bereiken.
Er wordt advies gegeven.
Bijvoorbeeld om terug aan het werk te gaan.  
Men wil werknemers van de ziekenfondsen inhuren
om advies te geven aan zieke mensen
om hen weer aan het werk te helpen.

Wat de NHRPH vindt: 

De NHRPH is niet blij
omdat er niet om zijn advies is gevraagd
voor het schrijven van de teksten.
Hij vraagt om deze teksten zo snel mogelijk
te ontvangen om zijn advies te kunnen geven.

De problemen:

De NHRPH zegt dat het niet hetzelfde is
voor mensen met verschillende handicaps.    
Het is bijvoorbeeld niet hetzelfde
om weer aan het werk te gaan
voor iemand met een verstandelijke handicap
in plaats van iemand die een ongeluk heeft gehad
en die voor bepaalde dingen niet meer
voor zichzelf kan zorgen.

De begeleidingstijd is langer
voor een persoon met een handicap.

Kennis van de behoeften van de werknemer
met een handicap is erg belangrijk:

  • Werktijden
  • Toegankelijkheid van en naar het werk
  • Aangepaste hulpmiddelen
  • Het risico om een tweede keer ziek te worden
    is groter dan voor werknemers zonder handicap.
  • .. .

Besluit:

De NHRPH vraagt zich af
of de persoon met een handicap
dezelfde aandacht krijgt als
iemand zonder handicap !

De NHRPH wacht op het antwoord
van de minister.