Ga naar de inhoud

Advies 2021/11: Ministeriële besluiten houdende delegatie van bevoegdheden


Onderwerp:

Op 4 februari 2021 werden
drie ministeriële besluiten ondertekend.

Een ministerieel besluit is een besluit
van één of meer ministers
dat in een document is vastgelegd.

Als gevolg van deze besluiten,
zal de Directie-generaal
Personen met een Handicap (DG HAN)
voor bepaalde zaken zorgen:

 1. De DG HAN kan toestemming geven
  aan iemand die een tegemoetkoming
  voor personen met een handicap ontvangt
  om voor lange tijd naar een ander land te verhuizen.
  Vroeger was het de Minister die besliste. 

  Nu is het de DG HAN.

 2. Soms ontvangen mensen
  te veel tegemoetkoming
  vanwege een fout.
  De DG HAN kan afzien van de terugvordering

  van het te veel betaalde bedrag.

De problemen:

 • De NHRPH is niet blij dat het
  geen advies heeft kunnen geven.
  De Minister heeft een beslissing genomen
  zonder met de NHRPH te praten.
  Normaal gesproken, moet het advies van de NHRPH
  worden ingewonnen wanneer beslissingen over
  personen met een handicap (PMH) worden genomen.

 • De NHRPH is het niet eens met
  het 2de ministerieel besluit.  
  Het 2de ministerieel besluit geeft
  een lijst van redenen om PMH voor lange tijd
  naar het buitenland te laten gaan.

  De NHRPH wil zijn advies geven.


  De NHRPH wil een nieuw besluit
  dat naar zijn advies luistert.

 • De NHRPH is het ook niet eens
  met het 3de ministerieel besluit
  waarin staat dat het nu
  de Directeur-generaal van de DG HAN is
  die beslist over 2 zaken:
  1. De behandeling van fouten
   over tegemoetkomingen voor PMH.

  2. De behandeling van aanvragen
   voor tegemoetkomingen voor PMH.

Het is niet mogelijk dat dezelfde persoon
voor beide zaken zorgt.

De NHRPH vraagt om het besluit te veranderen.

De NHRPH wil dat de beslissing wordt genomen
door de Commissie voor sociaal hulpbetoon
en niet door de DG HAN.