Ga naar de inhoud

Advies 2020/23: Prijs van de liefde en arbeid


Onderwerp:

Dit advies gaat over de wijziging van het koninklijk besluit
over de ‘prijs van de liefde’ en de ‘prijs van de arbeid’.

 • Wanneer personen met een handicap vandaag
  werken of samenleven als koppel,
  verliezen zij een deel van hun tegemoetkoming.

 • De minister wil deze negatieve effecten beperken.

 • Deze wijziging zal in werking treden op 1 januari 2021.

Deze wijziging moet personen met een handicap in staat stellen
volledig deel te nemen aan de samenleving
en hun eigen leven te leiden.


De problemen:

De NHRPH is gelukkig, omdat sommige mensen
een beter inkomen zullen hebben.

De NHRPH heeft veel vragen voor mensen
die niet werken of samenleven als koppel:

 • Personen met een handicap die een
  werkloosheids- of ziekenfondsuitkering hebben,
  zullen hun integratietegemoetkoming (IT) verliezen.

 • Personen met een handicap die
  niet meer werken om gezondheidsredenen,
  zullen een groot deel van hun tegemoetkoming verliezen,
  terwijl hun gezondheidskosten stijgen.

 • Personen met een handicap die blijven werken,
  zullen een volledige tegemoetkoming krijgen.

Dit is niet eerlijk.

Mensen moeten ook een pensioen krijgen
dat hen in staat stelt om goed te leven.


Wat vraagt de NHRPH:

 • De NHRPH vraagt om een berekening die even gunstig is
  voor mensen die niet meer kunnen werken.

 • De NHRPH herinnert eraan dat het recht op de
  integratietegemoetkoming (IT) een recht moet zijn
  voor alle ontvangers en vooral
  voor degenen met de laagste inkomens.

 • De NHRPH vraagt zich af of de overheid het geld heeft
  om beide veranderingen door te voeren,
  omdat het veel geld zal kosten.


Besluit:

 • De NHRPH keurt beide maatregelen goed,
  omdat ze het dagelijks leven zullen verbeteren

  van mensen die werken of samenleven als koppel.

 • Dit zijn zeer goede signalen van erkenning
  voor personen met een handicap.

 • Het probleem is dat het nieuwe verschillen
  gaat creëren tussen mensen
  die kunnen blijven werken

  en zij die dat niet meer kunnen.

De NHRPH herinnert eraan dat het systeem van tegemoetkomingen
een minimaal en waardig inkomen voor iedereen moet garanderen.