Ga naar de inhoud

Advies 2020/22: Verhoging van de inkomensvervangende tegemoetkomingen


Onderwerp:

 • Dit advies gaat over de verhoging van
  de inkomensvervangende tegemoetkomingen

  aan personen met een handicap.

 • Het is een voorstel van mevrouw Karine Lalieux,
  de minister die verantwoordelijk is
  voor personen met een handicap.


Wat denkt de NHRPH:

 1. In de eerste plaats is de NHRPH blij met deze verhoging.

 2. Maar, de NHRPH herinnert eraan dat dit niet genoeg is.
  • De NHRPH vraagt al heel lang dat
   de Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)
   gelijkgesteld wordt aan het minimumloon.

   Dan zouden personen met een handicap kunnen leven
   zonder zichzelf te veel te hoeven ontnemen.

  • Personen met een handicap hebben enorme uitgaven
   op gebied van gezondheid en inclusie.

  • De overgrote meerderheid van personen met een handicap
   leeft in armoede.


Wat vraagt de NHRPH:

 • De NHRPH pleit al jaren
  voor een meer volledige hervorming
  van het stelsel van de tegemoetkomingen
  om beter te voorzien in de huidige behoeften
  van personen met een handicap.

 • De NHRPH hoopt dat de minister deze hervorming zal
  doorvoeren, zodat personen met een handicap
  kunnen overleven en niet meer in armoede leven.