Ga naar de inhoud

Advies 2020/20: Prenatale rechtsbescherming


Onderwerp
:

Een wetsvoorstel wil
kinderen beschermen
voor ze geboren worden.

Beschermen tegen wat?

Bijvoorbeeld: tegen een moeder met
een alcohol- of drugsverslaving
.

Alcohol en drugs kunnen een risico vormen op
de ontwikkeling van de baby in de baarmoeder.


Waarop moet worden gelet
:

Ouders hebben rechten maar ook plichten.

 1. Elke volwassene heeft het recht
  om een ouder te zijn.
  Ouders hebben de plicht
  om hun kind de zorg te bieden
  die het nodig heeft om zich goed te ontwikkelen.

 2. Ouders mogen geen
  fysiek en psychisch geweld
  tegen hun kind gebruiken.

 3. De moeder heeft het recht
  om de zwangerschap af te breken.

 4. Geestelijke gezondheid mag niet
  worden verward met handicap.

Het wetsvoorstel wil handelen
voordat er zich problemen voordoen.

Het voorstel wil dat de moeder in het
ziekenhuis kan worden opgenomen
met geweld indien nodig.

In Nederland bestaat er al een wet.


Wat vraagt de NHRPH
:

De NHRPH begrijpt dit voorstel, maar
de manier waarop het geschreven is,
stelt de NHRPH niet gerust.

 • De wet spreekt over geestelijke gezondheidsproblemen
  om de voogdij over het kind bij de ouders weg te nemen.

 • De wet geeft ook de mogelijkheid om andere
  mensen het recht te ontnemen om een ouder te zijn.

 • De NHRPH is bezorgd dat ook personen met
  een handicap van dit recht worden beroofd. 

De NHRPH is daarom tegen dit wetsvoorstel.     

De redenen:

 • Het is in strijd met het Verdrag van de Verenigde Naties
  over de rechten van personen met een handicap en
  met het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.

 • Het heeft een te ruime betekenis.

 • Het is gebaseerd op
  uitzonderlijke situaties.

 • Het kan negatieve gevolgen hebben voor
  andere groepen mensen zoals
  personen met een handicap
  of mensen die in armoede leven.

 • Het voorziet niet in begeleidende maatregelen
  van de moeder in verband met haar probleem.

 • Het spreekt niet eens over de rol van de vader.


Conclusie
:

 • De NHRPH is van mening dat
  het niet de rol van de Staat is
  om zwakkere mensen te beroven
  van hun fundamentele rechten.

 • De Staat moet alle mensen helpen
  bij de zorg van hun kinderen:
  de Staat moet begeleidende diensten creƫren
  voor het ouderschap.

Leven in de marge van de samenleving
is geen misdaad!