Ga naar de inhoud

Advies 2020/18: Aanpassing van het leeftijdscriterium voor tegemoetkomingenDe feiten:

 • In BelgiĆ« moeten personen met een handicap 21 jaar oud zijn
  om een inkomensvervangende tegemoetkoming
  of een integratietegemoetkoming te ontvangen.

  Dit is discriminatie.
  Personen met een handicap
  worden anders behandeld
  vanwege hun handicap.

 • Het Grondwettelijk Hof vraagt dat
  de leeftijd tot 18 jaar wordt verlaagd,
  omdat de meerderheid nu 18 jaar oud is.

  Het Grondwettelijk Hof is een orgaan
  dat de wetten controleert.

  Wetten moeten in overeenstemming zijn met
  de Grondwet van Belgiƫ.

  De Grondwet is de basiswet van een land.
  Het legt de rechten en vrijheden van de burgers uit.
  Het organiseert het functioneren van het land.


De problemen:

De NHRPH begrijpt waarom
het Hof de leeftijd wil veranderen
voor de tegemoetkomingen.

Maar de NHRPH heeft vele vragen:

Deze leeftijdsverandering begint op
1 augustus 2020.

 1. Zal de administratie de beste oplossing kiezen
  voor de persoon met een handicap tussen 18 en 21 jaar?
  Ofwel extra kinderbijslag zoals voorheen,
  ofwel de inkomensvervangende tegemoetkoming
  en integratietegemoetkoming?

 2. Binnenkort hoeft men zich niet meer aan te melden
  om de inkomensvervangende tegemoetkoming
  en integratietegemoetkoming op 21-jarige leeftijd te ontvangen.
  Dit zal automatisch gebeuren.
  Werkt dit systeem ook automatisch
  voor kinderen die net 18 jaar zijn geworden?

 3. Zitten de kinderen tussen 18 en 21 jaar nog altijd
  bij het ziekenfonds van hun ouders?

 4. En nog meer vragen.


Wat vraagt de NHRPH:

Door de leeftijd in deze wet te veranderen,
bestaat het risico dat andere rechten

van personen met een handicap veranderen
zonder het te beseffen.

We moeten voorzichtig zijn.

Daarom wil de NHRPH alle wetten kennen
die over de erkenning van een handicap gaan
om een analyse van de situatie te maken.