Ga naar de inhoud

Advies 2020/10: Adviesraden van personen met een handicap

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH)
schreef een advies.

Een advies is een tekst waarin men raad geeft
en waarin men zegt wat men denkt.

Dit advies spreekt over de adviesraden van personen met een handicap.

Een adviesraad is een grote vergadering.

In deze vergadering zitten er personen met een handicap.  

Deze personen met een handicap geven hun mening.

Deze personen met een handicap verdedigen de rechten
van alle personen met een handicap.

De NHRPH zegt dat het erg belangrijk is
dat de overheid luistert naar de adviesraden
van personen met een handicap.

Dit is zeer belangrijk en nog meer nu  
omdat het coronavirus er is.

De overheid moet luisteren naar alle mensen in België.

De overheid moet ook luisteren naar personen met een handicap.

We mogen personen met een handicap niet vergeten.

De adviesraden zijn goede plekken
waar personen met een handicap met de overheid kunnen praten.

Wat zijn de problemen?

De crisis is aanzienlijk als gevolg van het coronavirus.

Personen met een handicap en hun gezinnen
hebben veel problemen.

Maar door het coronavirus
praten de adviesraden van personen met een handicap
niet veel met de overheid.

De adviesraden werken niet zoals gewoonlijk.

Waarom?

 • Omdat er soms geen adviesraad is
  en het dus onmogelijk is om te praten over

  de problemen met school en vervoer.

 • Omdat mensen niet bij elkaar kunnen komen.

  Door het coronavirus moet men thuisblijven.

  De vergaderingen zijn dus op de computer
  vanop afstand vanop verschillende plaatsen.

 • Omdat er minder mensen werken.

  Soms is er maar één persoon
  om het werk van het secretariaat te doen.

  Soms is er niemand.

  Adviesraden kunnen niet werken
  zoals gewoonlijk.

 • Er zijn vele andere problemen.

Waar vraagt de NHRPH om?

 • De NHRPH wil meer mensen
  die op het secretariaat werken.

  Elke adviesraad moet een echt secretariaat hebben.

  Het secretariaat organiseert het werk
  en bereidt de vergaderingen voor.

 • De NHRPH wil een adviesraad voor de Franse Gemeenschap,
  de Duitstalige Gemeenschap, Vlaanderen, het Waalse gewest en Brussel.

 • Alle adviesraden moeten hun advies kunnen geven
  in alle zaken.

 • De NHRPH wil dat de adviesraden samenwerken
  omdat men samen sterker is.

 • De Belgische regeringen moeten doen
  wat hen gevraagd werd
  omdat ze 10 jaar geleden beloftes hebben gemaakt.

  Nu moeten ze hun beloftes nakomen.

Voor de adviesraden:

 1. In de adviesraden zijn personen met een handicap nodig.

  Deze personen met een handicap vertegenwoordigen
  alle personen met een handicap in België.

 2. De adviesraden moeten een secretariaat hebben
  om hun werk te organiseren.

 3. De adviesraden moeten vrijheid van meningsuiting hebben
  op alle gebieden van het leven.

  Dit betekent dat ze mogen zeggen wat ze belangrijk vinden. 

  De adviesraden moeten vanaf het begin samen met de overheid
  nadenken om de juiste beslissingen te kunnen nemen.  

 4. Als de overheid niet naar een advies luistert
  moet de overheid uitleggen waarom.