Ga naar de inhoud

14/10/2020: Oproep om lid te worden van de NHRPH - Makkelijk te lezen

De Nationale Hoge Raad voor
Personen
met een Handicap (NHRPH)
wordt hernieuwd en is op zoek
naar nieuwe leden.

De NHRPH bestaat uit 20 leden
die vertrouwd zijn met handicap.

De leden worden benoemd
voor zes jaar.

De NHRPH geeft adviezen over onderwerpen
die te maken hebben met het leven van
personen met een handicap.

De NHRPH is voor de vrije levenskeuze
van personen met een handicap en
hun integratie in de samenleving.

De NHRPH werkt samen met
de gewesten en de gemeenschappen.

De NHRPH werkt ook samen met het BDF.
Het BDF vertegenwoordigt
de Belgische personen met een handicap
op Europees niveau.

Indien u lid wilt worden van de NHRPH,
kunt u een e-mail versturen
naar info@ph.belgium.be

vóór 2 december 2020.

Leg uit wat uw relatie
met handicap is.

Als lid moet u tijd hebben
om deel te nemen aan de
vergaderingen van de NHRPH.

U krijgt ook wat geld voor deze baan.