Ga naar de inhoud

Advies 2022/02: Organisatie van onthaalcentra DG HAN

De DG HAN is de Directie-generaal Personen met een Handicap.
Het is een dienst voor mensen met een handicap.
Bijvoorbeeld om vragen te stellen over:

  • tegemoetkomingen
    Dit is geld dat je kunt krijgen als je een handicap hebt.
  • een speciale kaart om te parkeren
  • ...

Men gaat de onthaalcentra van de DG HAN inrichten
om ze voor iedereen toegankelijk te maken.

Het is belangrijk dat de centra voor iedereen toegankelijk zijn.
Ook voor personen met een handicap.
Omdat er veel personen met een handicap zijn
die naar deze centra komen.
En ook omdat er werknemers van de DG HAN zijn
die een handicap hebben.

Het is de FOD Sociale Zekerheid die ervoor gaat zorgen
dat de centra toegankelijker worden.
De FOD Sociale Zekerheid is een overheidsdienst.
De FOD Sociale Zekerheid heeft aan de NHRPH uitgelegd
wat hij zou doen
en vraagt advies aan de NHRPH.

De NHRPH vindt het niet genoeg.
De DG HAN is een dienst voor personen met een handicap.
Zij moet het goede voorbeeld geven.
Er moet meer gebeuren
om de onthaalcentra toegankelijk te maken.

De NHRPH biedt vele oplossingen
om de onthaalcentra van de DG HAN
toegankelijker te maken.
De NHRPH vraagt bijvoorbeeld
om aanwijzingen in het gebouw te plaatsen
die gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn.