Ga naar de inhoud

Advies 2020/14: Exitstrategie van de DG HAN uit de lockdown

In deze tekst wordt gesproken over de Directie-generaal Personen met een handicap.
Het wordt ook wel de DG HAN genoemd.

De DG HAN bepaalt het niveau van de handicap.
De DG HAN beslist of een persoon met een handicap
tegemoetkomingen zal ontvangen.
De tegemoetkoming is het geld dat men kan ontvangen als hulp.

Op dit moment zijn er minder patiƫnten met Covid-19.
Het is tijd voor versoepeling van de lockdown.

Mensen beginnen weer hun activiteiten op te nemen.
De DG HAN moet ook haar activiteiten hervatten.
De DG HAN moet zich bezighouden met de dossiers
van personen met een handicap.

De feiten

Vanwege Covid-19,
heeft de DG HAN de afspraken
met personen met een handicap geannuleerd.

De DG HAN las de dossiers en nam de beslissingen.
Om beslissingen te nemen,
waren er geen doktersafspraken.

Men kon de DG HAN altijd bellen op het nummer 0800.
Maar tijdens Covid-19,
waren er veel minder mensen.  
De DG HAN zorgde voor minder mensen.  

Met de versoepeling van de lockdown,
zal de DG HAN veel aanvragen krijgen.

Persoonlijke medische afspraken worden in juni hervat.
Als mensen niet weten hoe ze moeten komen,
zullen ze later een nieuwe afspraak krijgen.

Afspreken met de dokter 
via videoconferentie is mogelijk.
Dit betekent afspreken vanop afstand via de computer.

Wat vraagt de Raad?

De NHRPH weet dat het moeilijk is voor de DG HAN.
Het is moeilijk om weer aan het werk te gaan zoals vroeger.

De NHRPH stelt vragen.
De NHRPH vraagt de DG HAN om aandacht te besteden
aan verschillende zaken.

1. Voor het DG HAN-gebouw in Brussel en voor de medische centra:

 • Men moet nadenken over hoe men bezoekers kan ontvangen.
  De NHRPH vraagt zich af of:
  - alleen afspraken worden geaccepteerd?
  - alle mensen worden geaccepteerd?
  Er moeten rustplaatsen zijn.
  Men moet maskers voorzien waar je doorheen kan kijken
  voor de mensen bij de receptie van het gebouw.
  Het is goed voor dove mensen,
  omdat ze kunnen liplezen

2. Voor de site van de DG HAN:

 • Men moet duidelijke informatie geven.
 • Men moet vaker informatie geven.
 • Men moet de informatie aan de mutualiteiten en OCMW's geven.

3. Voor de mensen die bij de DG HAN werken:

 • Er zijn voldoende mensen nodig bij de DG HAN
  om te reageren op de aanvragen van de mensen.
 • De mensen van de DG HAN
  moeten naar de mensen gaan.
  Bijvoorbeeld, naar mensen
  die zich niet alleen kunnen verplaatsen.
 • Men moet informatie over sociale diensten geven.
  Een sociale dienst is wanneer een maatschappelijk werker
  beschikbaar is om te helpen.
 • Men moet de mensen van de DG HAN helpen.
  Ze krijgen veel telefoontjes om hulp.
  Soms is het moeilijk.
 • Men moet in de e-mails en brieven
  duidelijke taal gebruiken.

Tot slot:

De NHRPH roept op tot een wijziging van de wet van 27 februari 1987.
De wet moet worden gewijzigd,
omdat er veel mensen in de problemen komen.
Personen met een handicap leefden al in armoede.
Door Covid-19 wordt het erger.