Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

De-institutionalisering van personen met een handicap

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) definieert het begrip de-institutionalisering en reikt concrete mogelijkheden aan voor de bevoegde overheden om de overgang van het huidige institutioneel model naar een inclusief en participatief model te doen slagen. De NHRPH formuleert daarin 5 criteria die essentieel zijn voor een overgang die het welzijn en de levenskwaliteit van personen met een handicap respecteert (1 toegankelijkheid van de algemene voorzieningen - 2 vrijheid om zijn leefomgeving te kiezen en te veranderen - 3 individualisering van de leefomgeving - 4 democratische en participatieve instellingen - 5 voorrang van het levensproject). De NHRPH formuleert ook 8 aanbevelingen voor de bevoegde overheden om deze doelstellingen te bereiken.