Ga naar de inhoud
Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

Onthaal

Even voorstellen

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), opgericht in 1967, is belast met het onderzoeken van alle materies op federaal niveau die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap. Geregeld brengt de NHRPH adviezen uit op het vlak van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, tewerkstelling, de toegankelijkheid van openbare gebouwen, mobiliteit,...

Maak kennis met de NHRPH

 

03/12/2021 - Internationale Dag van Personen met een Handicap

Digitalisering: zegen of vloek voor inclusie en toegang tot rechten?

COVID-19 legde een aantal bestaande maatschappelijke problemen genadeloos bloot. In 2020 lag de nadruk nog op de toegang tot zorg en de ondersteuning van mensen (zie jaarverslag 2020 van de NHRPH). In 2021 verbreedde de focus zich naar de toegang tot diensten in het algemeen: bankdiensten, onlineverkoop, administratie enz. Het lijdt geen twijfel: de digitalisering is overal en die tendens zet zich voort.

Lees verder

 

01/12/2021 - Artikel 22ter van de Grondwet:
Welke meerwaarde(n) voor personen met een handicap?

Presentatie van Isabelle Hachez en Jogchum Vrielink (USL-B, CIRC) - 20/10/2021

Artikel 22ter van de Grondwet is van groot belang om de toegang tot rechten voor personen met een handicap te versterken.

Bekijk de video en PowerPoint-presentatie

" Art. 22ter. Iedere persoon met een handicap heeft recht op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen. "

 

Dossier Toegankelijkheid en Mobiliteit

 • Standpunten van de NHRPH / Adviezen van de NHRPH
 • Inter en CAWaB: Expertisecentra in toegankelijkheid
 • Gemakkelijk te lezen en te begrijpen (easy read)
 • Digital Accessibility Toolkits: de tips & tricks van het European Disability Forum
 • EU-richtlijn webtoegankelijkheid
 • Video's over Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling (SDG's)

Lees alles over toegankelijkheid en mobiliteit in ons dossier

 

Dossier COVID-19

 • Lees de aanbevelingen en instructies
 • Download de communicatietoolkit
 • Bekijk het overzicht van COVID-19-maatregelen
 • Bekijk al onze adviezen over COVID-19
 • Lees onze nieuwsberichten over COVID-19
 • Vind het juiste aanspreekpunt voor al uw vragen

Lees alles over COVID-19 in ons dossier

 

Ontdek ons persoverzicht

De actualiteit, politieke ontwikkelingen en bepaalde publicaties hebben een positieve of negatieve invloed op het leven van personen met een handicap.

In dit gedeelte vindt u de persartikels over deze materie, in chronologische volgorde.

Ga naar het persoverzicht