Ga naar de inhoud
Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

Onthaal

Even voorstellen

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), opgericht in 1967, is belast met het onderzoeken van alle materies op federaal niveau die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap. Geregeld brengt de NHRPH adviezen uit op het vlak van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, tewerkstelling, de toegankelijkheid van openbare gebouwen, mobiliteit,...

Maak kennis met de NHRPH

 

07/10/2021 - Persbericht: dossierbeheer bij de Directie-generaal Personen met een handicap (DG HAN)

15.083 personen met een handicap wachten al meer dan 6 maanden op een beslissing van de DG HAN

De cijfers over de afhandeling van de dossiers voor het bekomen van tegemoetkomingen voor personen met een handicap evolueren al heel wat jaren in een verontrustende richting. Uit de cijfers voor augustus 2021 blijkt dat er een voorraad van 15.083 dossiers is waarvan de behandelingstermijn de 6 maanden overschrijdt. 5.238 personen wachten zelfs al meer dan een jaar op een beslissing.

Lees verder

 

27/09/2021 - Overzicht prioriteiten van de NHRPH

De NHRPH heeft zijn advies gegeven over de formateursnota De Croo, de beleidsverklaring en beleidsnota van minister Lalieux, en het federaal actieplan handicap.

Op basis van deze adviezen is er een kort overzicht van de NHRPH-prioriteiten gemaakt, gespreid over 16 thema's:

Lees het overzicht van prioriteiten van de NHRPH

 

23/09/2021- Persbericht: Geldautomaten - BATOPIN-netwerk

Personen met een handicap: weer het kind van de rekening!

Tegen eind 2024 zal een netwerk van bankneutrale geldautomaten het huidige netwerk van automaten van bankfilialen vervangen. Batopin, verantwoordelijk voor het project, verzekert dat de meerderheid van de Belgen toegang zal hebben tot een geldautomaat binnen een straal van minder dan 5 kilometer van hun woning.

De NHRPH en het BDF verwerp deze zuiver economische insteek, exponent van een doorgedreven digitalisering van het bankwezen en de financiële diensten

Lees verder

 

Lees de laatste adviezen van de NHRPH

 • Advies 2021/25 over het Federaal Actieplan Handicap van Minister Karine Lalieux:
  Om de handistreaming en de uitvoering van de rechten van personen met een handicap op federaal niveau te waarborgen, heeft de Minister belast met personen met een handicap een federaal plan handicap opgesteld.
 • Advies 2021/28 over vergaderingen en opleidingen op afstand:
  De heer Jean-Marc Helson, Toegankelijkheidsraadgever bij de Regie der Gebouwen, verzamelde informatie rond dit thema en bundelde die in een document “Aanbevelingen – Vergaderingen en opleidingen op afstand” dat als praktische gids en leidraad moet dienen voor toegankelijke vergaderingen en opleidingen online. De NHRPH brengt een overwegend principieel advies uit over de ontwerpnota en spreekt zich in dit advies niet uit over de vrij technische bijlage “Microsoft Translator”.
 • Advies 2021/29 over het 7e beheerscontract van bpost:
  Het zesde beheerscontract van de bpost liep tot in 2020. De federale regering heeft op vrijdag 23 juli het zevende beheerscontract met bpost goedgekeurd, waarna het moet worden goedgekeurd door de Europese Commissie.
 

Dossier COVID-19

 • Lees de aanbevelingen en instructies
 • Download de communicatietoolkit
 • Bekijk het overzicht van COVID-19-maatregelen
 • Bekijk al onze adviezen over COVID-19
 • Lees onze nieuwsberichten over COVID-19
 • Vind het juiste aanspreekpunt voor al uw vragen

Lees alles over COVID-19 in ons dossier

 

Ontdek ons persoverzicht

De actualiteit, politieke ontwikkelingen en bepaalde publicaties hebben een positieve of negatieve invloed op het leven van personen met een handicap.

In dit gedeelte vindt u de persartikels over deze materie, in chronologische volgorde.

Ga naar het persoverzicht