Ga naar de inhoud

Unia

Als onafhankelijke openbare instelling bestrijdt Unia discriminatie, waakt over de eerbiediging van mensenrechten en bevordert gelijke kansen in België. Unia streeft naar een inclusieve en gelijke participatie van iedereen in alle maatschappelijke domeinen.

Wat doet Unia?

Als nationaal mensenrechteninstituut verdedigt Unia gelijkheid en strijden we tegen discriminatie:

  • op basis van 17 discriminatiecriteria, waaronder huidskleur, afkomst, geloof of levensbeschouwing, handicap, leeftijd en seksuele oriëntatie. Voor de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen bestaat een apart instituut: het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.
  • in België. Unia is een interfederale instelling. Dat wil zeggen dat we in België zowel op federaal niveau als op het niveau van de gewesten en de gemeenschappen actief zijn.
  • op basis van de wet. Unia werkt binnen het kader van de antidiscriminatiewetgeving.
 

Contactgegevens:

Victor Horta plein 40, bus 40
1060 Sint-Gillis

Tel.: 0800 12 800 (vanuit België) of +32 (0)2 212 30 00 (vanuit het buitenland)
Wil je een melding doen? Gebruik dan altijd het meldingsformulier. Unia behandelt geen meldingen die gedaan werden via mail.

 

Website: