Ga naar de inhoud
Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

Internering

De positienota over internering die goedgekeurd is op 23 mei 2016 zal als toetssteen dienen voor alle stellingnames en adviezen van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) in deze materie.

De NHRPH ondersteunt en verdedigt volgende basisprincipes en fundamentele waarden:

  • Inclusief standpunt
  • Gewaarborgde persoonlijke vrijheid
  • Recht op hoogwaardige geneeskundige verzorging en begeleiding
  • Respect voor de menselijke waardigheid
  • Gelijkheid en non-discriminatie