Ga naar de inhoud
Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

Wie is bevoegd?

De materie van de handicap is in België erg versnipperd. Al naargelang het deelaspect is het federale, het gemeenschaps- of gewestniveau of Europa bevoegd.

Met ieder machtsniveau komt - in theorie - een vertegenwoordigend overlegorgaan voor personen met een handicap overeen:

  • De Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap (NHRPH) voor het nationale niveau
  • De 'Commission wallonne des personnes handicapées' voor het Waals Gewest
  • De 'Conseil consultatif bruxellois francophone des personnes handicapées' voor het Brussels Gewest.
  • Het « Kleines Forum » voor de Duitstalige Gemeenschap
  • Voor het Vlaams Gewest is het debat aan de gang. De NHRPH wenst de oprichting van een Vlaams orgaan
  • Voor Europese en internationale materies is er het Belgian Disability Forum
 .